Hvem er vi?

For at præsentere os selv, så er vi Ritha og Flemming Hansen, der d. 1. september 2019 blev ansat af Luthersk Mission i Danmark med henblik på endnu engang at arbejde som missionærer i Den lutherske Kirke i Tanzania.

I skrivende stund her i efteråret 2020 har vi tilsammen oplevet 135 somre, men det er heller ikke førte gang, vi er i Tanzania. Rettelig bør vi derfor titulere os som seniormissionærer. Herunder følger en kort præsentation af os, en præsentation, som forhåbentlig på sigt bliver lidt udbygget …

Flemming (f. 26.7 1955) er født og opvokset som østjyde på vækkelsesbevægelsen “De stærke Jyders” egn mellem Vejle og Horsens; en egn med en stærk kirkelighed og et rigt foreningsliv. Selvom det dengang hed Indre Mission og KFUM&K, så var ydre mission ikke en fremmed ting for mig. Missionærkaldet har ligget i familien (min mormor), men det blev altså først mig, der fik lov at udleve det. På den egn var der tradition for at tage på LMH, LM’s højskole i Hillerød, og der blev et kald, der havde ligget i mig fra barnsben, styrket. Det betød også, at jeg efter et ophold på den et-årige bibelskolelinje skiftede over til LM i Århus, hvor jeg læste teologi.

Ritha (f. 29.1 1950) er oprindelig vestjyde, født udenfor lidt Spjald. Hun har, sammen med sin familie, altid haft sin gang i LM. Det blev til flere uddannelser, men sluttede med sygeplejen fra Skt. Lukas i København, suppleret med diakonien i Dianalund. Som sygeplejerske fik hun arbejde i Århus, var også en tur i Julianehåb, men kom så i 1983 igen til Århus for at blive gift med undertegnede.

Så fra lørdag d. 19. marts 1983 lidt ud på eftermiddagen har vores liv så været fælles – “i medgang og i modgang i hvad lykke, Gud den almægtige vil tilskikke jer”, som vielsesritualet lyder.

Det kald, jeg havde båret på, blev med vores giftermål også Rithas. “Jeg har nu også altid regnet med, at du skulle være missionær”, sagde Rithas mor til os, da vi fortalte hende det. Inden vi flyttede fra Århus i 1985 havde vi nået at få to børn, og jeg var blevet færdig med teologistudiet.

Fra sommeren 1986 arbejdede vi i Ulanga, Tanzania. Inden da havde vi været på sprogskole i både Whitby, England og Morogoro, Tanzania. Det blev til 10 år i Ulanga afbrudt af flere orlovsperioder i Danmark. Efterhånden talte familien 5 personer. Vi boede på Tumaini bibelskole, hvor jeg var med til at opbygge en 3-årig evangelist- og sognemedhjælperuddan-nelse, mens Ritha havde fuldt op med at være mor, styre husholdning osv. De sidste to år i Tanzania i den omgang boede vi i Iringa, hvor jeg primært underviste på kirkens nystartede teologiske fakultet der.

Fra august 1998 og frem til sommeren 2019 har vi så boet i Århus. Børnene voksede op og fløj efterhånden fra reden. Ritha arbejdede som sygeplejerske, indtil en kronisk muskelgigt i 2006 tvang hende ud af arbejdsmarkedet. Jeg arbejdede med flere ting. Fri- og efterskolelærer, et PhD-studie på Århus universitet og endelig mere end 10 år som præst for LM’s frimenighed Aroskirken. Siden 2013 har jeg også været pendlermissionær i Tanzania med 1-2 ophold om året.

Den 1. september 2019 blev vi igen ansat af LM, nu som seniormissionærer med arbejdsområde i Iringa, Tanzania. Og her burde denne blog så have begyndt, men af forskellige årsager går den først i luften godt og vel et år senere. Hvad der er sket i det år, kommer nok i et indlæg på et senere tidspunkt …